Zoek door registers

Filters

Pagina 3 van 150
Resultaten 101 - 150 van 7492
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
101 Delft 0001_2_00234a_Verponding_1810 0001_2 00234a_1 Toon bron
102 Delft Staat van gebouwde eigendommen en van deuren en vensters, alfabetisch ingericht op naam van de eigenaar 0025 00001 Toon bron
103 Vrijenban Registers van eigenaren van onroerende zaken, gerangschikt op artikelnummer, met vermelding van hun eigendommen 0158 01558 Toon bron
104 Vrijenban Registers van eigenaren van onroerende zaken, gerangschikt op artikelnummer, met vermelding van hun eigendommen 0158 01559 Toon bron
105 Vrijenban Registers van eigenaren van onroerende zaken, gerangschikt op artikelnummer, met vermelding van hun eigendommen 0158 01560 Toon bron
106 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00228 Toon bron
107 Vrijenban Registers van eigenaren van onroerende zaken, gerangschikt op artikelnummer, met vermelding van hun eigendommen 0158 01561 Toon bron
108 Delft 0001_01755_Legger der verponding op de huizen, door Adriaen Claesz. Moeut in 1620 te innen, 1620 0001 01755 Toon bron
109 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00463 Toon bron
110 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00464 Toon bron
111 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00476 Toon bron
112 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00465 Toon bron
113 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00466 Toon bron
114 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00467 Toon bron
115 Schipluiden Registers van ingezetenen 0698 01046 Toon bron
116 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00468 Toon bron
117 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00469 Toon bron
118 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00470 Toon bron
119 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00471 Toon bron
120 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00472 Toon bron
121 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00018 Toon bron
122 Delft 0097_0176_0309_diversen_Wapenboeken 0176 00004 Toon bron
123 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00473 Toon bron
124 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00474 Toon bron
125 Schipluiden Alfabetische naamindex op inv.nrs 1045-1046 0698 01047 Toon bron
126 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00475 Toon bron
127 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00476 Toon bron
128 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00477 Toon bron
129 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00478 Toon bron
130 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00479 Toon bron
131 Schipluiden Registers van dienstboden, tuindersknechten en arbeiders, met vermelding van persoonlijke gegevens en woonadres, alfabetisch geordend 0698 01048 Toon bron
132 Hoogeveen Ingekomen en afgegeven verklaringen van voltrekking huwelijken 0517 00743 Toon bron
133 Nootdorp Bevolkingsregisters 0517 01426 Toon bron
134 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00459 Toon bron
135 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00050 Toon bron
136 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00051 Toon bron
137 diversen 0141_tm_0159_diversen_Verponding 0155 00026 Toon bron
138 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00052 Toon bron
139 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00053 Toon bron
140 Delft Minuten van transportakten van onroerende goederen en schepen verleden voor twee schepenen, sinds 1811 april 5 voor de maire, met tafels 0013 00254 Toon bron
141 Poortland AR0001_2_00218_Kohier van de halve verponding of 200e penning op Poortland, vanaf de Koepoort van het Duivelsgat zuidwaarts, 1795-1805 0001_2 00218 Toon bron
142 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00054 Toon bron
143 Delft "Blaffert van de alderhande brieven." Protocol van akten van schuldbekentenis en cessie verleden voor twee schepenen 0013 00255 Toon bron
144 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00055 Toon bron
145 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00056 Toon bron
146 Delft "Blaffert van de indemnite ende schultbrieven". Protocol van hypotheekakten, voor het overgrote deel kustingbrieven, voor twee schepenen 0013 00256 Toon bron
147 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00057 Toon bron
148 Vrijenban 0158_01552_OAT_Vrijenban_1832 0158 01552 Toon bron
149 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00058 Toon bron
150 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00257 Toon bron