Zoek door registers

Filters

Pagina 1 van 150
Resultaten 1 - 50 van 7492
Plaats Bron Archiefnummer Inventarisnummer
1 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00010 Toon bron
2 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00234 Toon bron
3 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00011 Toon bron
4 Delft 0001_2_00219_Verponding_1795 0001_2 00219_2 Toon bron
5 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00012 Toon bron
6 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00235 Toon bron
7 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00013 Toon bron
8 Delft "Blaffert van de waarbrieven". Protocol van transportakten van onroerende goederen verleden voor twee schepenen 0013 00236 Toon bron
9 Delft Perceelsgewijze kadastrale legger op het tweede deel, van eigenaren die rechten van eigendom hebben verkregen na de oorspronkelijke opmaking van het kadaster, artikelnum­mers 1691-5820 0025 00014 Toon bron
10 Delft 0013_00281_tm_00283_Huizenprotocol_1648 0013 00282 Toon bron
11 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00473 Toon bron
12 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00474 Toon bron
13 Schipluiden Alfabetische naamindex op inv.nrs 1045-1046 0698 01047 Toon bron
14 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00475 Toon bron
15 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00476 Toon bron
16 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00477 Toon bron
17 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00478 Toon bron
18 Nootdorp Bijlagen bij de huwelijksakten 0517 00479 Toon bron
19 Schipluiden Registers van dienstboden, tuindersknechten en arbeiders, met vermelding van persoonlijke gegevens en woonadres, alfabetisch geordend 0698 01048 Toon bron
20 Hoogeveen Ingekomen en afgegeven verklaringen van voltrekking huwelijken 0517 00743 Toon bron
21 Nootdorp Bevolkingsregisters 0517 01426 Toon bron
22 Delft “Woningkaarten”, register van gezinshoofden alfabetisch gerangschikt op adres 0016 00459 Toon bron
23 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00050 Toon bron
24 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00051 Toon bron
25 diversen 0141_tm_0159_diversen_Verponding 0155 00026 Toon bron
26 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00052 Toon bron
27 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00053 Toon bron
28 Delft Minuten van transportakten van onroerende goederen en schepen verleden voor twee schepenen, sinds 1811 april 5 voor de maire, met tafels 0013 00254 Toon bron
29 Poortland AR0001_2_00218_Kohier van de halve verponding of 200e penning op Poortland, vanaf de Koepoort van het Duivelsgat zuidwaarts, 1795-1805 0001_2 00218 Toon bron
30 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00054 Toon bron
31 Delft "Blaffert van de alderhande brieven." Protocol van akten van schuldbekentenis en cessie verleden voor twee schepenen 0013 00255 Toon bron
32 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00055 Toon bron
33 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00056 Toon bron
34 Delft "Blaffert van de indemnite ende schultbrieven". Protocol van hypotheekakten, voor het overgrote deel kustingbrieven, voor twee schepenen 0013 00256 Toon bron
35 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00057 Toon bron
36 Vrijenban 0158_01552_OAT_Vrijenban_1832 0158 01552 Toon bron
37 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00058 Toon bron
38 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00257 Toon bron
39 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00059 Toon bron
40 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00060 Toon bron
41 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00258 Toon bron
42 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00061 Toon bron
43 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00062 Toon bron
44 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00259 Toon bron
45 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00063 Toon bron
46 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00260 Toon bron
47 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00064 Toon bron
48 diversen 0141_tm_0159_diversen_Verponding 0144 00069 Toon bron
49 Delft Perceelgewijze kadastrale legger, artikelnummers 46-21414 0025 00065 Toon bron
50 Delft "Blaffert van de indemnite ende transport mitsgaders alderhande schultbrieven". Protocol van akten van transport van onroerende goederen (tot 1693), van hypotheek, cessie, verleden voor twee schepenen 0013 00261 Toon bron