Willem van Oranje (1533-1584)

Titel "Willem van Oranje (1533-1584)", in: Militaire Spectator. Jrg 153, september 1984, pp. 381-391. ill. Noten.  
Auteur Zwitzer, H.L.
Jaar van uitgave 1984
Citaat "Aan de aanvaarding van de erfenis van René van Chalon had Karel V de voorwaarde gesteld dat de erfgenaam, Willem van Nassau, in de Nederlanden zou worden opgevoed. Voorts zou hij het door zijn vader, Willem de Rijke, aangehangen lutherse geloof moeten verlaten en terugkeren tot de katholieke Kerk. Ter wille van de dynastieke belan­gen van de Nassaus werd aan al die voorwaarden voldaan. Overigens vertoonde de komst naar de Nederlanden van de jonge Willem van Nassau — nadien zou hij zich als Willem van Oranje onsterfelijke roem verwerven — veel overeenkomst met de situatie die was ontstaan toen Engelbrecht II stierf en diens Duitse neef, Hendrik III, hem op­volgde in zijn Nederlandse bezittingen. Het grote verschil was echter dat aan die goederen nu die van het Huis Chalon waren toegevoegd, waarvan het prinsdom Orange wel het voornaamste was. Bovendien waren er nog bezittingen in Franche-Comté, Bretagne, Bourgondië en de Dauphiné. Over het prinsdom Orange was Willem soeverein zonder aan iemand, bijvoorbeeld de Franse ko­ning, enige leenhulde verschuldigd te zijn. Daar­door was hij in theorie de gelijke van vorsten als de Franse en de Spaanse koning." (381)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis