Willem van Oranje. Een Nederlandsche Macchabeër

Titel Willem van Oranje. Een Nederlandsche Macchabeër, Nieuwe Uitgave, Nijkerk: G.F. Callenbach - Uitgever, [1932]. 197 blz. ill. Illustraties van Henk Poeder en bandteekening van Isings.  
Auteur Zwart, A.C.
Jaar van uitgave 1932
Citaat "Wel deed hij (Filips II) pogingen om den Prins van Oranje voor zich te winnen. Hij was eenvoudig niet in staat, de drangredenen te begrijpen die onzen edelen Zwijger aanvuurden en bezielden. Hij meende dat het hem, evenals zooveel anderen, alleen om macht en eer te doen was en daarom liet hij hem allerlei schitterende dingen beloven, als hij de Nederlanden weer aan Spanje koppelen wilde. Al deze kuiperijen hadden echter een tegenovergestelde uitwerking. Oranje viel niet om te koopen en merkte nu des te duidelijker dat de koning in het nauw zat." (129/30)
Opmerking(en) 2e druk Nijkerk: Callenbach, 1933.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Pop-wet