Geschenk aan de Prins van Oranje bij zijne eerste komst in Utrecht in 1558

Titel "Geschenk aan de Prins van Oranje bij zijne eerste komst in Utrecht in 1558", in: Utrechts Volks-Almanak voor het schrikkeljaar 1856, Utrecht: L.E. Bosch en zoon, pp. 44-46.
Auteur Bosch, L.E.
Jaar van uitgave 1856
Opmerking(en) De stad had een eigen wijnkelder, waaruit de zg. schenkelwijn aan belangrijke personen cadeau werd gedaan, zoals in 1558 aan Oranje en in 1567 aan Alva.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis