Encomium Gulielmi I

Titel Encomium Gulielmi I, Principis Arausiae e gente Nassaviå; Auctore C.H.B. Boot, Officiali Justititae Amstelodami. / Willem de Zwijger. (naar aanleiding van het latijn) door Mr J.H. Burlage, 's-Gravenhage: ter boekdrukkerij van J. Roering, 1848. [Niet in den handel]. 32 blz.    
Auteur Boot, C.H.B. e.a.
Jaar van uitgave 1848
Citaat "Hanc patrius laudem quivis obmurmurat amnis,Hanc ripae referunt, haec loca lata replet:Dumque aliquis remanet virtuti cultus in orbe,Principi Arausiaco fama perennis erit!" (6)"En de Staatsman overwint;Die, door vrijheidsdorst geprikkeld,Hooger roeping heeft dan 't zwaard;Die aan krijgsmoed wijsheid paartEn zijn dubble kracht ontwikkelt,Om, hoe zwaar ook 't lot hem slaat,Heel een volksbestaan te reg'len,en de toekomst te bezeg'lenAls de schepper van een staat." (18)
Opmerking(en) Latijnse tekst: pp. 5-12 met de noten op 13-14. Nederlandse tekst: pp. 17-29 met de noten op 30-32.Delfts exemplaar (64 C 61) bevat inlegvel met opdracht van de schrijvers aan Z.K.H. Prins Frederik der Nederlanden.*Het vignet is genomen naar een paar medailles, geslagen bij het leven van prins Willem, en voorkomende bij van Loon. 's Prinsen zinspreuk « gerust in het midden der woelende baren » is daarop aanschouwelijk gemaakt door het bekende beeld eener rots in zee, en door het drijvend nestje van Halcyone, dat door den zachten adem van Agiolus tegen de overstelping der golven beschut wordt. De mythe der gedaanteverwisseling van Ceyx en Halcyone in ijsvogels is dichterlijk en uitvoerig behandeld in het elfde boek der Metamorphosen van Ovidius.Zie ook: Blöte-Obbes, M.C., "De ijsvogel en de Halcyon-dagen" (1951).
Trefwoorden heldendicht Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten
Periodedata afbeelding http://www.periodata.nl/dataweb/saevis.jpg
http:// http://www.periodata.nl/dataweb/saevis.jpg