De dood van Willem I

Titel De dood van Willem I, Prins van Oranje. Historisch-dramatisch Gedicht voor Rederijkers door K. Boon, Amsterdam: P.M. van der Made, [1863]. 83 blz.
Auteur Boon, K.
Jaar van uitgave 1863
Citaat "GUYON.Sinds zes of zeven jarenOntwierp ik reeds het plan, dat, rijp'lijk overdacht,Thans, naar ik gissen kan, volkomen is volbragt.'k Heet niet Francois Guyon en 'k haat en schuw de kett'ren,Die 'k allen, kon het zijn, met één slag zou verplett'ren.Ik bleef der Moederkerk een steeds getrouwe zoon.Ik wacht, voor wat ik deed, haar zegen als mijn loonEn had, sinds 's Konings ban, des Prinsen dood gezworen.Balthasar Gerards is mijn naam en 'k ben geborenTe Villefans, Bourgondiër van afkomst, en'k Ben Meester, die te Dole in 't regt geoefend ben." (80)
Trefwoorden Moord Balthazar Gerards Literair Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten