De Zwijger spreekt. 6 september 1898. Kroningsdag

Titel De Zwijger spreekt. 6 september 1898. Kroningsdag, Amsterdam: Scheltema & Holkema's Boekhandel, 1898, 8 blz.  
Auteur Böhringer, J.A.
Jaar van uitgave 1898
Citaat "Ons volk, o Koningin, leeft als een kind in 't heden.'t Gaat op met heel zijn hart in jubelende vreugd.Het voelt zich zalig jong in Uwe blonde jeugd. —Dit leven wortelt diep in 't groot en schoon verleden.U, Koningsdochter, geldt mijn blijde groet!Och leen, terwijl 't geluid van hooggestemde zangen,De juichkreet van uw volk uw ziele houdt gevangen,Uw oor, uw hart aan 't woord, waarmede ik u ontmoet!Een nieuwe tijd ontlook, toen ik de hand mocht grijpenVan 't volk, dat zoekend, van zijn kracht nog onbewust,Door toekomststemmen opgeschrikt, ontrust,Tot leven in het licht vol heerlijkheid zou rijpen.'t Was een door God gewijde heilge grond,Waar ik door geestdrift voor de vrijheid aangegrepen,Met koelen staatsmansblik en toch met zalig dweepenMijn leven en mijn lot voor goed aan Neêrland bond.Dat volk! het miste in dreigende oorlogsdagenEen helder denkend hoofd, 't werd in het bang gevaarDen stillen zwijger; dien het zocht, gewaar,Den man wiens geest het zwaarste kloek moest wagenMijn ziele juicht, Vorstin, nu ik uw dag aanschouw,Oranje en Nederland, die eens elkander vonden,Zij scheidden nimmer meer, zij bleven nauw verbonden,In groote, heilge trouw." (3/4)
Opmerking(en) t.g.v. de kroning van Prinses Wilhelmina.
Trefwoorden gelegenheid literair Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten