Prins Willem. (Dietsche Gestalten

Titel Prins Willem. (Dietsche Gestalten, Nr 2). Tielt: Drukkerij-Uitgeverij Lannoo / Den Haag: De Residentiebode Uitgeverij, [1942]. 160 blz. ill.  
Auteur Boey, M.
Jaar van uitgave 1942
Citaat " 24 April 1533. - Op den Dillenhurg, in het lieve Dilledal, ziet een kind het levenslicht. De vader wordt Willem de Rijke genoemd, omdat hij rijk is aan heerlijkheden. Ook aan nakome­lingschap zal hij rijk zijn : Bij zijn dochter uit zijn eerste huwelijk bracht zijn tweede vrouw haar vier kinders mee, en ze zal Willem den Rijke nog vijf zoons en zeven dochters schenken.De moeder heet Juliana van Stolberg. Ze is groot, schoon, indrukwekkend, en vroom.En reeds over de wieg van Willem van Nas­sau hangt de godsdienstvraag, hangt de verscheurdheid der Christenheid. Want in dezer voege spreekt de Wittenbergsche priester die door Luther zelf als hofkapelaan naar den Dil­lenhurg gezonden werd :« Bedenk toch, graaf Willem, u bekent zich tot de leer van onzen grooten Luther. Uw goede echtgenoote vereert hem innig. Waarom wil u vasthouden aan het Roomsche doopsel met mis en duivelsbezwering? »« Mijn waarde kapelaan, u moest weten (dat ik geldige redenen heb om mijn zoon zoo te la­ten doopen. We koesteren inderdaad een waarachtige liefde voor onzen meester Luther, we hebben daarom zijn prediking in onze landen toe­gelaten, we hebben hem om raad gevraagd in verband met onze huisboekerij, maar Luther zelf heeft toch eenmaal gezegd dat we het Roomsche ceremonieel best kunnen behouden, als we het maar in Evangelischen geest verstaan. »« Dit zei hij twaalf jaar geleden », onder­breekt de dominee. (8-10)
Opmerking(en) 2e druk: 1946.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Kerkgeschiedenis Hagio