Prins Willem van Oranje. Het verhaal van zijn leven. (Tijdspiegel-reeks nr 1) Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak bv

Titel Prins Willem van Oranje. Het verhaal van zijn leven. (Tijdspiegel-reeks nr 1) Groningen: Uitgeverij De Vuurbaak bv, 1984. 32 blz. ill.
Auteur Boer, R.
Jaar van uitgave 1984
Citaat "In dit boekje wordt wat verteld over deze prins. Wie was hij? Waar kwam hij vandaan? Waarom is hij zo belangrijk geweest voor ons land? Waarom wordt hij Vader des Vaderlands genoemd'?Waarom wordt over hem nog een boekje geschreven, 400 jaar nadat hij gestorven is?Wie een antwoord op al die vragen wil, moet maar gauw beginnen te lezen op de volgende bladzij, bij hoofdstuk 1.Middenin het boekje zit een Oranje-kwartet. Dat kun je uitknippen." (1)"Met het sluiten van de Unie in Utrecht is in ieder geval één ding duidelijk geworden: het zal prins Willem niet meer lukken, om alle Nederlandse gewesten aan het Spaanse juk te onttrekken. Ondanks de vreugde over de Unie van Utrecht beseft de prins heel goed, dat zijn grootste doel vrijwel onbereikbaar is geworden. Ook Philips II heeft duidelijk door, dat de zuidelijke Nederlanden eigenlijk al teruggewonnen zijn.Philips II beseft ook, dat het noorden juist door prins Willem sterk is. Om nu het noorden te krijgen, moet in ieder geval Willem van Oranje verdwijnen! Hij is immers de stuwende kracht van de opstand!In 1580 beveelt Philips II, dat prins Willem in de ban moet worden gedaan. Iedereen mag hem nu vermoorden. En de moordenaar van de prins zal rijk beloond worden. Het lijkt, alsof Philips II als een jachthond de overwinning ruikt.De prins verweert zich heftig tegen de oproep tot moord. Hij stelt een dappere, duidelijke brief op. Dat is de beroemde „Apologie ofte verantwoordinghe van den Prince van Orangien". Duidelijk stelt Willem, dat hij niet vecht voor eigen eer en rijkdom: is hij niet alles kwijtgeraakt? Maar hij weet in zijn hart dat hij een goede strijd levert: tegen onderdrukking en voor vrijheid, ook en juist voor vrijheid van godsdienst.Ook de Staten-Generaal gaan over tot actie. Ze erkennen de moordenaar Philips II niet langer als hun heer. Ze zweren Philips II af (1581). Ze schrijven: „De vorst is door God gesteld tot een hoofd van zijn onderdanen, om ze te beschermen, zoals een herder zijn schapen hoedt; ... wanneer de vorst niettemin hun rechten verkoopt en hen als slaven behandelt, dan is hij geen vorst meer, doch een tiran."
Opmerking(en) De Tijdspiegel-reeks is bedoeld voor de leerlingen van de hoogste klassen van de christelijke basisscholen.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis