Prins Willem I en zijn tijd. Vaderlandsche Historiezangen

Titel Prins Willem I en zijn tijd. Vaderlandsche Historiezangen, Sneek: H. Pijttersen Tz. 1884. 257 blz.
Auteur Boer, L.M. (samensteller)
Jaar van uitgave 1884
Citaat "Prins Willem I.Als Spanjen Nederland syn Jock socht op te drucken,Socht ick dat Vrye Volck te vryen van dien smaed:En hadde mogelijck myn opzet sien geluckenSo 't my aen macht niet meer gefeylt had, als aen raed.Terwijl ick dan den nood en swarigheyd der tijdenHet hoofd biê dag voor dag, en vast met stut by stutDe Vrijheyd ondersett', word binnen Delf (o lijden !)Door 't moordgeschut eens schelms soo groot een werk geschut.J. De Dekker.De vrijheid, duur gekocht, o grootste van Oranje!Uw' deugden, lof en eer ten trots van 't moedig SpanjeVerbreidt de gulden Faam, — de nijd gaf u de schoot;Maar, die zoo sterft voor 't land, leeft eeuwig na zijn dood.L. Leopold." (256/7)
Trefwoorden literair poezie Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten