Hofpredikers van Prins Willem van Oranje. Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers. (Kerkhistorische Studiën behorende bij het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis

Titel Hofpredikers van Prins Willem van Oranje. Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers. (Kerkhistorische Studiën behorende bij het Nederlands Archief voor Kerkgeschiedenis, V.), 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1952. 201 blz. Register persoonsnamen, bibliografische noten. 
Auteur Boer, Cornelia
Jaar van uitgave 1952
Citaat "Afgezien echter van het tijdstip van zijn bekering rijzen er nog vele vragen omtrent de aard van Oranjes calvinisme. Is er met Breen een pleidooi te leveren om te bewijzen, dat de Prins zich een voorloper toonde van de richting, waarin het latere calvinisme zich zou ontwikkelen? Of heeft Rachfahl het bij het rechte eind, als hij verklaart: "zwar war er ein Christ, aber kein dogmatischer Christ" en : "universaler Theismus und Toleranzidee, das waren die tiefsten Tendenzen die des Oranienbrust erfüllten"? Enno van Gelder bepleit zelfs, dat de godsdienstige ontwikkeling van Oranje het "zeer twijfelachtig maakt of de Prins - ook nadat hij het avondmaal der gereformeerden bijwoonde en dus een openlijke belijdenis heeft afgelegd - wel ooit de leer van Genève heeft beleden". (...) Wij zullen niet in het geding treden hierover, maar in deze studie proberen langs een andere weg een bijdrage te leveren, waardoor een visie verkregen kan worden op de godsdienstige overtuiging van Oranje. En dit door een tekening te geven van het leven en werk van zijn beide hofpredikers Jean Taffin en Pierre Loyseleur de Villiers. Zij hebben met hem geleefd en gewerkt; (...) Zij zijn ook wel met hem in botsing gekomen en hebben, na felle discussie, moeten wijken voor zijn onverzettelijkheid."(2/3).
Opmerking(en) Proefschrift Leiden, 1952.
Trefwoorden godsdienst Kerkgeschiedenis