Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau en andere onuitgegeven bronnen. Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie nr 47

Titel Correspondentie van en betreffende Lodewijk van Nassau en andere onuitgegeven bronnen. Werken van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Nieuwe serie nr 47, Utrecht: Kemink & Zoon, 1887. XIII, 210 blz.
Auteur Blok, P.J. (ed)
Jaar van uitgave 1887
Citaat "De documenten, die ik in dezen bundel opnam, kunnen in twee deelen gescheiden worden. De brieven van, aan en over Lodewijk van Nassau vormen wel het grootste gedeelte der verzameling, die ik begon bijeen te brengen in de dagen, toen ik mij bezighield met de uitgave der Apologie van den Graaf. Zij vullen aan, wat de Ar­chives, de Correspondance de Guillaume le Taciturne, de door den heer Kervijn de Lettenhove in zijn werk „les Huguenots et les Gueux" medegedeelde uittreksels, de door Kluckhohn uitgegeven Briefe Friedrichs des Frommen en andere bronnen opleveren voor de kennis van dezen uitstekendsten der broeders van den Prins, wiens leven reeds enkele biografen heeft gevonden, die ons echter — naar mijne meening — den man niet hebben beschreven, zoals hij werkelijk is geweest. Om van vroegere schrijvers te zwijgen, wat de overigens zoo verdienstelijke auteurs Ds. Kindermann en Dr. K. F. Ledderhose over hem heb­ben uitgegeven, kan weinig meer genoemd worden dan populaire voorstelling van den „held", van den „Ritter ohne Furcht und Tadel", wiens ware beteekenis voor de geschiedenis van ons land nog in het licht gesteld moet worden en die dit zoo tenvolle verdiend." (V-VI)
Trefwoorden Lodewijk van Nassau Algemene en Politieke Geschiedenis