Willem van Oranje herdacht 10 juli 1584 - 10 juli 1884: herdenken als polemiek

Titel "Willem van Oranje herdacht 10 juli 1584 - 10 juli 1884: herdenken als polemiek", in: Utrechtse Historische Cahiers. Uitgegeven vanwege het Instituut voor Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht, 5, 1984, nr. 2/3, pp. 65-81. ill. Noten.  
Auteur Blok, L.
Jaar van uitgave 1984
Citaat "Het was de bedoeling van dit onderzoek na te gaan hoe de herdenking van de dood van Willem van Oranje weerklank vond in de pers omstreeks 10 juli 1884. Zonder twijfel kan vastgesteld worden dat die herdenking plaats vond in een sfeer van scherpe polemiek, die soms veel weg had van een ordinaire burenruzie. Alle groeperingen blijken een zeer partijdige visie op het verleden en met name ook op Willem van Oranje te hanteren.De aktuele politieke strijd van 1884 overheerst de herdenking volledig. Het is bekend dat men in de laatste decennia van de 19de eeuw in en buiten het parlement bereid was elkaar op scherpe wijze te bestrijden. Zeker was dat het geval indien de schoolkwestie in het geding was. Dat ook de herdenking in 1884 van de sterfdag van Willem van Oranje op deze vaak verbitterde manier deel werd van de partijstrijd kan toch een verrassende konklusie geacht worden." (78)
Trefwoorden Herdenking 1884 Algemene en Politieke Geschiedenis