Van rebel tot Vader des Vaderlands. Oranje in de vroegmoderne literatuur

Titel "Van rebel tot Vader des Vaderlands. Oranje in de vroegmoderne literatuur", in Jan Bloemendal en Paul J. Smith (red.), De muze en de mythe. Over de literaire verwerking van het verleden, Amersfoort: Florivallis, 2007, pp. 57-67. Noten, bibliografie.  
Auteur Bloemendal, Jan
Jaar van uitgave 2007
Citaat "De vraag wordt dan hoe het gangbare beeld - een mythe in de zin van een 'algemeen aanvaarde misvatting'- ontstond. Hoe kon het blijven bestaan? Welke implicaties had het?" (57)"Door deze grootse voorstelling van zaken vormt de Neolatijnse literatuur, onder meer Benedicti's epos en met name Heinsius' toneelstuk (Auriacus, GWD), een schakel in de mythevorming rond Willem van Oranje als Vader des vaderlands en als unificerend element in de Nederlanden. Althans voor zover men mythe opvat in de bredere betekenis van historisch onhoudbaar gebleken, maar desondanks vrijwel onuitroeibaar concept. Deze visie op Oranje bagatelliseert alle problemen, waaronder financiële, die hem de verdediging van zijn bezittingen bemoeilijkten, veronachtzaamd het feit dat hij nog niet de leidsman was van een cultureel en politiek samenhangende natie, waarvan in de jaren tachtig van de zestiende eeuw nog geen sprake was, en zij gaat volledig voorbij aan de moeilijkheden die hij ondervond met zijn mede-edelen, met zijn volk - niet het minst met de calvinistische groeperingen daarvan - en met de Staten. Zij houdt evenmin rekening met de verscheidenheid aan reacties op Oranjes dood, die zelfs bijna tot heiligverklaring van de moordenaar Balthasar Geeraerdts leidde." (64)"Hoe het ook zij, de mythe van de vader des vaderlands is zó hardnekkig gebleken, dat ze zelfs de canon van Nederland heeft gehaald. Ze is weliswaar niet ontstaan in de Latijnse bonae litterae, maar daardoor wel bevorderd."(66).
Trefwoorden Literair Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten beeldvorming