Daniel Heinsius

Titel "Daniel Heinsius, Auriacus, sive Libertas Saucia", in: Nieuwsbrief van het Gezelschap van de 16de Eeuw, nummer 10, oktober 1992, pp. 3-14. Noten, Literatuur.  
Auteur Bloemendal, Jan
Jaar van uitgave 1992
Citaat "Heinsius was niet de eerste of de laatste die zijn stof, de moord op Willem van Oranje, voor een literair doel gebruikte. Eerder was al een epos verschenen van de hand van Georgius Benedicti Wertelo, dat wel genoemd wordt als een van de bronnen van Heinsius en twee Latijnse drama's door Toussaint Sailly en Caspar Ens. Heinsius' Auriacus zette een lange traditie in van Oranjestukken, vanaf de bewerkingen door Jacob Duym (1606), Gijsbert van Hogendorp (1617) en een Neolatijnse van Jacob van Zevecote (1623), tot aan de t.v.-serie over Willem van Oranje uit 1984, waarin Jeroen Krabbé een geheel andere Vader des Vaderlands neerzette dan voordien gebruikelijk.Het ligt in de bedoeling een tekstuitgave met vertaling, inleiding en commentaar te maken van Heinsius' tragedie. Hiermee zou een lacune gevuld worden. In de eerste plaats is het namelijk een toneelstuk van een grote en invloedrijke theoreticus. Theorie en praktijk kan men aan elkaar toetsen, iets wat des te aardiger is omdat Heinsius nog niet de druk had van een theoreticus te zijn die het in de praktijk ook goed moet doen. Ten tweede is het een stuk van een dichter die ook op andere fronten (Nederlands) in­vloed had. Tot slot is het een schakel in de toneeltraditie door de directe navolgingen; maar ook indirect heeft het zijn invloed doen gelden. Het is bijvoorbeeld door Hooft gekend en bewonderd en waarschijnlijk ook wel nagevolgd." (3)
Trefwoorden Toneel drama literair Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten