De Prins medeplichtig aan moordaanslagen?

Titel "De Prins medeplichtig aan moordaanslagen?", in: Nieuwe Rotterdamsche Courant van 19 juni 1927.
Auteur Blécourt, A.S
Jaar van uitgave 1927
Citaat "Men zal zich herinneren het artikel van Blok, moordplan tegen Alva, opgenomen in den jaargang 1926 van de Bijdragen voor Vad. Gesch. en Oudh. En mijn daartegen in de N. Rott. Cour. van 17 Juli 1926 gericht artikel "De Zwijger, Alva en P.J. Blok". Men zal zich tevens herinneren dat Blok in de N.R.C. van 24 Juli 1926 antwoordde (http://resources2.kb.nl/010025000/pdf/DDD_010028545.pdf , Feuilleton, Avondblad C. onder de titel: Clio en de Kadi). Thans is in de Bijdragen van 1927 van Schelven op de quastie teruggekomen met een artikel tot opschrift voerende: "Een moordplan van den vader des vaderlands?". Het betreft thans een ander plan (plan om Hertog Erich van Brunswijk uit de weg te ruimen, GWD). Was het een plan van den Prins? De heer van Schelven zegt niet, dat hij dit bewezen, slechts dat hij het waarschijnlijk acht. Ik acht het noch bewezen noch waarschijnlijk. (…) Blok achtte op grond van een door hem als echt aanvaard briefje van een onbekende aan een onbekende 's Prinsen schuld bewezen aan een moordaanslag op Alva. (…) Conclusie: Men heeft niet het recht om op grond van deze armoedige gegevens den Prins en Aldegonde te beschuldigen of te verdenken van bevordering van sluipmoord."
Trefwoorden Moordplannen Algemene en Politieke Geschiedenis