De ballingschap van Willem de I. Prins van Oranje. Treurspel. Amsterdam: Abraham de Winter

Titel De ballingschap van Willem de I. Prins van Oranje. Treurspel. Amsterdam: Abraham de Winter, 1738. [8], 81 blz. ill. 
Auteur Sasselee, Joost
Jaar van uitgave 1738
Citaat "ALDEGONDE.'t Vertoeven vind nu tog geen voordeel, daar de kansMet Volk, met Stad, en Staat, zo deerlyk is verkeken.Waar toeft gy na myn Heer, daar Egmond is besweken?Op wiens verbond ge alleen, nog hoop had, om het landTe dekken, voor het heir des Konings, van wat kantDenkt gy dien Oorlogs-vloed naar elders te doen stromen?Daar elk den dwing'land in zyn bloed-dorst voor wil ko­men:Met hem te vleyen; of met zich na wind en weerTe schikken : ty, en tyd te kavelen myn Heer;Om't barne van dien vloed naar beter ré te ondwenden.ORANJE.Eer Alba zo gerust zyn hongerige bendenDoet aazen, op het vet van 't welig Nederland:Denk ik dien Aards-tiran, die weg door myn verstandNog op dit ogenblik gevaarelyk te maken.ALDEGONDE.Wat raad, om nu myn Heer, aan volk, en geld te raken?'t Vliegd alles als het kaf voor een onstuyme lugt.'t Verbond der Edele kan de algemene vlugtNiet stoppen; om met u een goede zaak te styven.ORANJE.'k Wil boven alle nood, dan nog de laatste blyven :Op dat ik den Tiran dit zeker doe verstaan;Dat my de wens wel, maar de wil noyt kan ontgaan :Om aan de Grenzen hem in 't harnas af te wagten.'k Moet nu regt weten met wat hart, en wat gedagtenDen groten Egmond aan de Landvoogdes voldé;Met zich zo eer'loos te verslaven op haar bé;Om van 't goedunk'lyk woord eens konings af te hangen." (2)
Opmerking(en) Gaat over Oranje's ballingschap op De Dillenburg.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten literair Verblijf op Dillenburg.