Vader Willem. 1e Tienduizendtal

Titel Vader Willem. 1e Tienduizendtal, Den Haag: J.N. Voorhoeve, 1933, 16 blz. ill. 
Auteur Bijlsma, B.L.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Het kon er vroolijk toegaan (op het Dillenburg van Willems jeugd. GWD) - maar, er heerschte strenge tucht. Er werd ook ijverig geleerd en gewerkt. Dikwijls kwamen er droeve, ach zoo droeve tijdingen op het slot, want het was de tijd, dat de Protestanten schier overal vervolgd werden. Menig Evangelieprediker vond in Nassau een veilig toevluchtsoord. Daar mocht niemand om zijn geloof vervolgd worden." (6)
Trefwoorden Theologisch Algemene en Politieke Geschiedenis Kerkgeschiedenis