Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje

Titel Een prince van Oraengien. Portret van Willem van Oranje, Kampen: Uitgeverij De Groot Goudriaan, 1995. 240 blz. ill. Index, 2 eindnoten, bibliografie.  
Auteur Bijl, A.P.
Jaar van uitgave 1995
Citaat "Ik wil hen (christelijke leerkrachten) in herinnering brengen dat toen in 1860 de 'Vereeniging voor Christelijk Nationaal Onderwijs' werd opgericht in artikel 1 van het reglement werd vastgelegd: "dat men oprichting van scholen wenste, waarin de H. Schrift vrij en doeltreffend wordt gebruikt, en bovendien een trouwe voorstelling der volkshistorie wordt gegeven". Bij het bestuderen vooral van de meer recente literatuur trof mij de nogal kille en afstandelijke manier waarop moderne historici deze stof behandelen. Ik hoop dat deze levensschets van Willem van Oranje iets mee mag geven voor hoofd èn hart. Ik heb me er zelf in ieder geval emotioneel sterk bij betrokken gevoeld." (21)
Trefwoorden nationaal-prinsgezind Algemene en Politieke Geschiedenis