Jacob Simonszoon de Ryk

Titel "Jacob Simonszoon de Ryk, aen Willem den Eersten, Prins van Oranje", in: Proeven van poëtische mengelstoffen door het dichtlievende kunstgenootschap onder de spreuk: Kunstliefde spaart geen vlijt, en Prijsvaars. Te Leyden, Bij C. van Hoogeveen, Junior. Zevende deel, 1780, pp. 158-163.   
Auteur Beyer, Gerrit
Jaar van uitgave 1780
Citaat "Ik schrijf, doorluchte Vorst! deez' brief u uit den Briel;Denk, denk niet meer: DE RYK zwerft troostloos op de stroomen,En vindt in Nederland geen verblijf dan op zijn Kiel;ô Neen, mijn Prins! God lof! de Briel is ingenoomen.Geheel de vloot ligt thans geänkerd voor den wal.God lof! die stad heeft reeds Oranjes zij' gekooren!Gij schrikt ... ik weet, dat u deez' maer' ontzetten zal;Doch, schep nu moed: de hoop op Vrijheid is gebooren!De Spanjaerd vlugtte. — wij zijn meester van de stad;En, onzer aller trouw, hoe 't gae, zal nooit bezwijken,Al dreigde ons Alva zelfs met galg en strop en rad;Wij zullen voor Bossu de Oranje vlag niet strijken." (158) [284]
Opmerking(en) Online* in Jacobus Kok, Vaderlandsch Woordenboek, 1792, deel, 27, pp. 284-288.
Trefwoorden Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten
Web links http://books.google.nl/books?id=K2BbAAAAQAAJ&pg=RA1-PA284&lpg=RA1-PA284&dq=%22Jacob+Simonszoon+de+Ryk%22&source=bl&ots=UsxSXiPIyz&sig=MnixJJ7l2Yg98F_enJFhixAFaJI&hl=nl&ei=aCD0SpCSL5WH4Qb-i5jYAw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=4&ved=0CA4Q6AEwAw