Willem van Oranje te Delft

Titel "Willem van Oranje te Delft", in: De Nederlander, 9 febr. 1937, extra bijblad. "Delft en omgeving", 's-Gravenhage, 1937.   
Auteur Beydals, P.
Jaar van uitgave 1937
Citaat "Op 18 Oct. 1572 schrijft hij uit Zwolle aan zijn broeder Jan van Nassau, dat hij besloten is zich naar Holland en Zeeland te begeven om den toestand daar zoo goed mogelijk te onderhouden, overwogen hebbende: "de faire illecq ma sépulture". Deze passage wordt door de geschiedschrijvers letterlijk opgevat en vertaald: "om er mijn graf te vinden". (…)Bedoelde Willem van Oranje een sombere voorspelling of is "de faire illecq ma sépulture" overdrachtelijk te vertalen door: "hier mijn uitvaart te doen" (een beteekenis die het Woordenboek der Nederlandsche taal ook aan sépulture geeft) of is de zin te verklaren: "mij daar (in Holland) in te graven, te nestelen."
Trefwoorden Delftse jaren Algemene en Politieke Geschiedenis