Vader Willem. Concept voor een Openluchtspel

Titel Vader Willem. Concept voor een Openluchtspel, op te voeren ter gelegenheid van het regeringsjubileum van H.M. De Koningin op 31 aug. 1948. Typescript, 17 blz.   
Auteur Beurs, A.M.
Jaar van uitgave 1948
Citaat "Tweede Tafereel.De wacht van het Prinsenhof komt in haar geheel naar buiten en stelt zich op aan de ingang van de tuin, langs het pad. Een hoornblazer geeft een kort signaal, door de poort komt een gezelschap, bestaande uit:De Prins van Oranje, Christiaan Huyghens, hofprediker De Villiers, Marnix van St. Aldegonde, Een geheimschrijver en enkele edelvrouwen, w.o. één die een fraaie hond meevoert. Daarachter stalmeester en enkele lieden, die koffers dragen.De prins van Oranje loopt alleen voorop, in een kalme houding, schijnbaar verdiept in gedachten. Het gehele gezelschap is zwijgzaam, men onderhoudt zich slechts nu en dan met een enkele opmerking. De Prins ziet er ziekelijk uit.Terwijl de prins blijft staan en opziet naar de gebouwen rond hem heen, gaat het overige gezelschap langs het tuinpad naar binnen.De wacht staat roerloos, enkele soldaten komen de hof binnen en blijven op een afstand staan. De prins ziet om zich heen en peinst.stem microfoon:Geld --- en nog zal ik het redden. Schepen bouwen, mannen werven, munitie kopen --- geld, geld, geld en ik bezit geen ducaat meer! Doch het is alles het land uit en men kan geen brood maken van de kruimels die onder de tafel liggen.Wie zal mij helpen in de nood des vaderlands?Noodlotsfiguur:Hoe zal het zijn en hoe zal het worden? Zal het nood­lot zijn gruwelijk spel blijven spelen en voortgaan met hem die zich inzet voor het behoud van de menselijke waardigheid? Het is als een duistere schaduw, dreiging en beklemming met zich voerend als een fatum!!Gedurende deze tekst speelt de prins pantomine, de wacht en de soldaten luisteren toe, nu en dan licht reagerend op de tekst. De Prins gaat langzaam naar binnen. De wacht rukt in." (4)
Opmerking(en) GAD: 35 C 4 (10)
Trefwoorden openluchtspel literair drama Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten