De beschryvinge der begravinge van Willem den I. Prins van Oranje. By gelegenheid van 't Smertelijk en ontydig Afsterven

Titel De beschryvinge der begravinge van Willem den I. Prins van Oranje. By gelegenheid van 't Smertelijk en ontydig Afsterven, van zyn Doorluchtige Hoogheid Willem Carel Hendrik Friso, Prinse van Oranje, Erf-stadhouder Capitein en Admiraal Generaal, &c. &c. &c. herdrukt, Amsterdam: By Steven van Estveldt, Boekverkoper in de Beursteeg, 1751. 8 blz.
Jaar van uitgave 1751
Citaat "Alle de Figuren zyn zelver met de handen van de voornoemde Meester Hendrik de Keyzer gemaakt : De steen al ’t zamen Natuurlyk en niet Artificeel. Dit is zo schoon en cierlyk werk als ergens te vinden is en komen dagelyks van alle verre plaatzen, nog veele luiden om ‘t zelve te bezichtigen verwondert zynde, niet alleen van de cierlykheid deszelfs, maar die verstand hebben, van de konste, zyn ook verwondert van de uitnemende Konste daar in gebruykt." (8)
Opmerking(en) Bevat een beschrijving van de begrafenisstoet, gevolgd door een uitvoerige beschrijving van de graftombe. Niet in Knuttel of in Van Alfen. GAD 36 A 1. Etiket op bewaarmap vermeldt: [i.e. Willem IV]. Dit is onjuist.
Trefwoorden Begrafenis en graftombe Beeldhouwkunst