Beschrijving der schilderijen in de Oranje-zaal van het Koninklijk Paleis

Titel Beschrijving der schilderijen in de Oranje-zaal van het Koninklijk Paleis, genaamd het Huis in het Bosch, in de nabijheid van 's Gravenhage, den held Frederik Hendrik, Prins van Oranje en Nassau, door zijne gemalin mevrouwe de prinses Amalia van Solms-Braunsfels ter gedachtenis opgerigt. (voor rekening van den schrijver) 's Gravenhage / Amsterdam: De Gebroeders Van Cleef. 1821. 84 blz. + plattegrond. Nederlandse en Franse tekst.= Description des tableaux dans la salle du Palais Royal, nommé la Maison du Bois, près La Haye, érigé à la mémoire du héros Fréderic Henri, prince d'Orange et de Nassau, par son épouse madame la princesse Amélie de Solms-Braunfels.   
Jaar van uitgave 1821
Citaat "Het stuk gemerkt A.B. in de grondteekening boven de deur aan de de regterhand van den ingang verbeeldt de geboorte van Prins Frederik Hendrik. Pallas heeft in haar schild het kind op het oogenblik zijner geboorte, van deszelfs moeder Louise de Coligny, ontvangen die voor aan, in eenen zetel met rijke stof behangen, is gezeten. Prins Willem de Eerste zit achter Pallas, in eenen stoel met goud laken bekleed, in de schaduw van een kostelijk geborduurd kleed, hetwelk door kinderen wordt vastgehouden; hij heeft zijnen opperbevelhebber-staf in de regterhand, tot een teeken dat hij nog in leven was; naast hem staat een doods geraamte, hem met eenen pijl dreigende; zonder twijfel zijnen zoo naastbij zijnde dood te kennen gevende, want deze zijnen zoon was slechts vijf maanden en veertien dagen oud, toen bij verraderlijk vermoord werd." (8-12)
Opmerking(en) Zie: http://www.wga.hu/frames-e.html?/html/e/everding/caesar/index.html
Trefwoorden iconografie Schilderkunst. (Ook miniaturen)