Beschrijving der prachtige graftombe van Willem I

Titel Beschrijving der prachtige graftombe van Willem I, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Nieuwe Uitgave, Delft: P. de Groot, ca. 1825. 16 blz. ill.   
Jaar van uitgave 1825
Citaat "Deze Vorstelijke Graftombe is, op order van de STATEN GENERAAL, door den beroemden Architect en Beeldhouwer Hendrik de Keyzer, in den jare 1609 begonnen, en in 1622 voltooid. In den beginne was dezelve aanbesteed voor 28000 Guldens, en eene vereering van 1000 Daalders; doch, door het omvallen van de Faam, veroorzaakt door den kunstigen en rnoeijelijken stand van dit metalen Beeld, heeft het nog eenige Duizend Guldens meer gekost." (2)
Trefwoorden Graftombe Beeldhouwkunst