Beschrijving van de acht voorname episoden uit het leven van Prins Willem I

Titel Beschrijving van de acht voorname episoden uit het leven van Prins Willem I, voorgesteld op de cartons van de muurschilderingen in de balconzaal van den toren te Dillenburg, s.l., s.a., 6 blz. GAD 35 C  5 (37)   
Jaar van uitgave 0000
Citaat "Door zijnen hond gered.De Prins had zich te Hermigny gelegerd, van waar hij beproefde versterking in Bergen, de belegerde hoofdstad van Henegouwen, te brengen. In den nacht van den 11den en 12den September 1572 waagde Don Frederik eene poging om het vijandelijke leger te overrompelen, waarin hij bij uitnemendheid slaagde en bijna den Prins zelven in handen gekregen had. Eene uitgelezene bende van 600 haakschutters, die volgens de gewoonte bij dergelijke onder­nemingen over hunne wapenrusting hemden hadden aangetrokken, om elkander in de duisternis te herkennen, werd door Juliaan Romero binnen de vijandelijke verschansingen gebragt; de schildwachten worden nedergehouwen, de stoutmoedigsten gingen door Juliaan in persoon aangevoerd, terstond op den Prins los die gewapend in zijne tent sliep en even als zijne wachten in diepen slaap was. Zonder de waakzaamheid van den hond, die hem steeds als trouwe schildwacht diende, zou Willem van Oranje, op wiens schouderen al het gewigt, van het lot zijns vaderlands rustte, een smadelijke dood hebben moeten ondergaan. MOTLEY, in het aangehaalde werk." (4)
Opmerking(en) Korte toelichtingen op de muurschilderingen, die op twee na, genomen zijn uit John Lothrop Motley, De opkomst van de Nederlandsche Republiek. Geen verwijzingen naar pagina's van ontlening.
Trefwoorden Cartons muurschilderingen Dillenburg Schilderkunst. (Ook miniaturen)