Beschrijving der graftombe van Willem I

Titel Beschrijving der graftombe van Willem I, Prins van Oranje, en Afbeelding van den ouden en nieuwen grafkelder in de Nieuwe Kerk te Delft; op bevel van de H.H.M.M. Heeren Staten-Generaal, in het jaar 1609, is midden in het Choor van de Nieuwe Kerk te Delft opgerigt, aan Willem I, Prins van Oranje, deze Graftombe. (Voor rekening van den Schrijver), 's-Gravenhage: Ter boekdrukkerij van A.D. Schinkel. / Description du tombeau de Guillaume I, prince d'Orange, et tableau du vieux et nouveau caveau dans l'Église Neuve à Delft, etc. (Au depens de l'Auteur), La Haye: L'Imprimerie de A.D. Schinkel. 23 blz. [1840]  
Jaar van uitgave 1840
Citaat "Onder deze Graftombe is de oude Grafkelder, door de Staten Generaal tot begraafplaats van Willem den I bestemd, maar waarin vervolgens, insgelijks zijn begraven, zijne vierde Gemalin, en zijne onmiddelijke nakomelingen; behalven echter Willem de III, deszelfs Gemalin, en zijne Moeder. Bij het overlijden van Willem den IV, is een kleinen nieuwen Grafkelder daarbij gevoegd, waarin naast de kist van Zijne Hoogheid, vervolgens geplaatst is, die van Hare Koninklijke Hoogheid Mevrouwe Anna (...) Deze tweede Grafkelder, en de oude, (in welke in 1752 de kisten in nieuw lood gelegd zijn), waren echter niet ruim genoeg om meer dan de reeds daarin geplaatste kisten te bevatten; zoodat (...) Zijne Majesteit den Koning heeft bevel gegeven, tot het bouwen van eenen nieuwen Grafkelder; waarin dan ook den 26 October 1837, is geplaatst de kist met de stoffelijke overblijfsels van wijle Hare Majesteit de Koningin, en insgelijks in 1834, is bijgezet de kist van den jongen Prins Willem oudsten zoon van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Frederik der Ne­derlanden.De plattegrond der drie voornoemde Grafkelders is hier bijgevoegd." (18 en 20)
Trefwoorden graftombe Beeldhouwkunst