De vader des Vaderlands

Titel De vader des Vaderlands, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1941, 31 blz.  
Auteur Berkelbach van der Sprenkel, J.W.
Jaar van uitgave 1941
Citaat "In deze aangrijpende tijd, waarin de Europese wereld dreunt op haar grondvesten, waarin het gebouw van de Nederlandse staat, dat zo hecht scheen, tot in zijn fundamenten trilt, gaat onze blik, die immers in de stikdonkere toekomst niet kan zien, terug naar het verre verleden." (5)"Zo is dus "Willem-Vader" van zijn kinderen heengegaan en de kinderen zullen voortaan alleen hun weg moeten vinden. Wat heeft hij hun op die weg meegegeven? Allereerst een voorbeeld van trouw aan de taak die hij langzamerhand als de zijne was gaan zien. (...) Wat heeft het hem een tijd gekost, voordat hij zijn weg, de weg van het gewapend militair en diplomatiek verzet tegen zijn vorst heeft gevonden! Maar als hij in de winter van 1567 op 1568 tot de overtuiging is gekomen, dat gewapend verzet geoorloofd, neen dat het plicht is, dan is geen teleurstelling meer bij machte om hem van die weg af te brengen." (29)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis