Willem de Eerste

Titel "Willem de Eerste, naar aanleiding eener schilderij van den Heer Israëls", in: Aurora. Jaarboekje voor 1856. Uitgegeven door S.J. van den Bergh, Haarlem: A.C. Kruseman, pp. 193-196. Met gravure door D.J. Sluyter.
Auteur Bergh, S.J.
Jaar van uitgave 1855
Citaat "Ontvang des dichters hulde en groet;De lauwer werd uw deel;De glorie kranst u met haar gloed,De kunst kroont uw penceel;Gevoel, Verbeelding, Heldenmoed,Gij bracht ze tot geheel!Gij hebt mijn vuurge beê verstaan,Mijn wensch bekroond — en 'k staarVerrukt den Eersten Willem aan,Den vrijheidsmartelaar;Mijn Hollandsch hart is ruim voldaan :Uw rijk tafreel is waar." (193)
Opmerking(en) Zie ook: Jozef Israels, "Willem van Oranje verzet zich voor de eerste keer tegen de uitvoering van de decreten van de koning van Spanje." (1978)
Trefwoorden Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten Schilderkunst. (Ook miniaturen)
Periodedata afbeelding http://www.periodata.nl/dataweb/GravureSluyter.jpg