Laatste woorden Oranje historisch" in: Reformatorisch Dagblad

Titel "Laatste woorden Oranje historisch" in: Reformatorisch Dagblad, 22 juli 2009, p.15.   
Auteur Berg, C.R.
Jaar van uitgave 2009
Citaat "Het onderzoek richt zich alleen op de omstandigheden en de toedracht van de moord. De betekenisvolle laatste woorden van de prins, „Mijn God, heb medelijden met mij en dit arme volk”, blijven buiten beeld, terwijl ook daarover discussie bestaat. Sommigen verwijzen ze naar het rijk der fabelen, want zo’n schot zou direct dodelijk zijn. Dus is het gebed ‘apocrief’, een vorm van persoonsverheerlijking.Mij lijkt dat onjuist. Bronnenonderzoek maakt namelijk duidelijk dat getuigen Oranjes laatste woorden hebben verstaan. Na de moord verlangden de Staten-Generaal een nauwkeurig verslag, dat is opgesteld door Pierre Loyseleul, de hofprediker en secretaris. Hij vermeldt dit gebed.De stalmeester Jacques de Malderee ving de prins direct op en beluisterde uit diens mond: „Ach Gott, erbarme dich meiner und des armen Volcks.” Een dag later informeerde Loyseleul de koning van Frankrijk en vermeldde de bede in het Frans."
Opmerking(en) XXZContacten over bron: voor het duits.
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis laatste woorden moord
Web links http://www.refdag.nl/artikel/1423603/Laatste+woorden+Oranje+historisch.html