Iconographie van Prins Willem I van Oranje. Ter gelegenheid van den herdenking van den vierhonderdsten geboortedag. Uitgegeven door Jhr Mr. Dr. E. A. van Beresteyn. Beheerder der Afdeeling Iconografie van het Rijksbureau van Kunsthistorische en Iconografische Documentatie

Titel Iconographie van Prins Willem I van Oranje. Ter gelegenheid van den herdenking van den vierhonderdsten geboortedag. Uitgegeven door Jhr Mr. Dr. E. A. van Beresteyn. Beheerder der Afdeeling Iconografie van het Rijksbureau van Kunsthistorische en Iconografische Documentatie, Haarlem: H.D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1933. 39 blz. en XXV (afbeeldingen), ill. Noten, Naamregister.
Auteur Beresteyn, E.A.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Ongeveer vijftig jaren geleden, schreef David van der Kellen een overzicht van de portretten van Willem van Oranje, in 1889 aangevuld door de studie van E. W. Moes in Oud-Holland. Nadien zijn slechts enkele bijdragen over inmiddels terugge­vonden portretten verschenen.De uitnoodiging om voor het Gedenkboek „Prins Willem van Oranje 1533-1933" (Haarlem 1933) over zijn portret te schrijven, bracht ons tot de opsporing van alle geschilderde en gegraveerde portretten, tot het beschrijven en fotografeeren daarvan. Dit materiaal, ruim 80 schilderijen en 200 prenten betreffend, behoefde slechts gezift en geordend te worden om de gewenschte iconografie te vormen.De Redactie van het Oudheidkundig Jaarboek verklaarde zich bereid om deze ico­nografie in een aflevering op te nemen en een groot aantal illustraties daarbij te voegen, terwijl de Firma Tjeenk Willink verscheiden afbeeldingen uit het door haar uitgegeven Gedenkboek ter beschikking stelde, zoodat thans de voornaamste schilderijen en bijna alle bekende prenten tot om en bij den jare 1800 hier in beeld zijn gebracht." (1)
Trefwoorden iconografie Schilderkunst. (Ook miniaturen) Teken- en Prentkunst