De Krijgsdaden van Willem van Oranje. Vertaald en van commentaar voorzien door Coll. class. c.n. E.D.E.P.O.L.

Titel De Krijgsdaden van Willem van Oranje. Vertaald en van commentaar voorzien door Coll. class. c.n. E.D.E.P.O.L., Leiden: Dimensie. Stichting voor letterkundige en wetenschappelijke uitgaven, 1990. 145 blz. Uitvoerige en verklarende noten, selectieve bibliografie. Vertaling van De rebus gestis Guilielmi Nassovii. 1586.    
Auteur Benedicti van Werloo, George
Jaar van uitgave 1990
Citaat "Met de historische werkelijkheid springt Benedicti zeer nonchalant om. Zijn belangrijkste doel is immers de verheerlijking van Willem van Oranje, … en wiens fouten met de mantel der liefde bedekt worden. Ook kunnen we constateren dat Benedicti van de oorlog een puur religieuze zaak maakt: …" (Inleiding van vertalers, 9)"Benedicti wilde zijn stof zo vormgeven dat zijn held, Willem van Oranje, zich meten kon met de held van de Aeneis en meer nog, een Nederlandse Aeneas zou worden." (Inleiding van vertalers, 12)."De Spaanse slagorden, de branden die in het begin van de oorlog in de Nederlanden woedden, het door Philips gevreesde volk dat de trotse Spanjaarden overwon, de hoogmoedige koning van de Taag en Sicilië, die besmeurd is met het bloed van de nooit overwonnen Prins, zal ik beginnen te bezingen." (19)"Wie gelooft dat dit volk door menselijke kracht bewaard is, dat door zoveel haat heen en weer geslingerd, door zoveel oorlogslotgevallen voortgedreven is? Wie meent niet dat de vrede van de fonkelende sterren is neergedaald? O burgers, burgers, erkent toch de gever van dit grote geschenk, God … ! Maar ge zult ook niet met afkeer aan uw Oranje denken, Nederlanders: God misgunt hem immers ook zijn lof niet, die Hij bestemde tot Vader des Vaderlands, om de aanvoerder van dappere daden te zijn en het hevig oorlogsgewoel te bedaren. " (57)
Trefwoorden heldendicht Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten