De Prins van Oranje

Titel "De Prins van Oranje", in: Stemmen voor Waarheid en Vrede. Evangelisch Tijdschrift voor de Protestantsche kerken onder redactie van Dr. A.W. Bronsveld, jrg 21, Utrecht: Kemink & Zoon, 1884, pp. 721-728. ill.
Auteur Beijnen, R.L.
Jaar van uitgave 1884
Citaat "Hij had 't trachten te brengen tot vrijheid des ge­loofs en des levens. In de drie jaren, van 1576 tot 1579, zien we dat beginsel zich hoe langer zoo meer ontwikkelen in de Gentsche Pacificatie, de Unieën van Brussel, den Geloofsvrede, tot dat 't klaar werd uitgesproken in 't XIIIde Art. van de Unie van Utrecht, namelijk : „dat een ieder „particulier in zijn Religie vrij zal mogen blijven en dat men niemand ter cause van de Religie zal mogen achterhalen of onderzoeken volgens de Pacificatie van Gent." Scheiding dus van de Staatsmacht en de Kerk en ieder vrij in eigen kring. Toen werd 't uitgesproken en ter neder ge­schreven, maar tot waarheid en werkelijkheid zou dit be­ginsel eerst geraken in onzen tijd en wel na de uitbarsting van een verschrikkelijke Revolutie. Onze Republiek is tot een hoogte in 't Staatkundige en Godsdienstige mogen stij­gen als geen andere Staat in die tijden." (728)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Kerkgeschiedenis godsdienst