De woonplaatsen van den Prins van Oranje in de Nederlanden

Titel "De woonplaatsen van den Prins van Oranje in de Nederlanden", in B.C. Savornin Lohman et al., (red.), Prins Willem van Oranje 1533-1933, Haarlem: Tjeenk Willink & Zoon N.V., 1933, pp. 254-268. ill.
Auteur Beelaerts van Blokland, W.A.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Wanneer wij ons de vraag stellen, te welker plaatse in de Nederlanden de Prins van Oranje in den loop van zijn veelbewogen leven gedurende geruimen tijd heeft gewoond en zijn vast verblijf gehouden, dan moeten in antwoord daarop voornamelijk Brussel, Breda en Delft worden genoemd." (254)
Trefwoorden woonplaatsen Algemene en Politieke Geschiedenis