Willem van Oranje

Titel "Willem van Oranje, de bevrijder, een inspirerend voorbeeld", in: Christen Democratische Verkenningen. Maandblad van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA, 8, 1988, afl. 6-7, pp. 254-256. ill.  
Auteur Beelaerts van Blokland, P.A.C.
Jaar van uitgave 1988
Citaat "Zijn politieke programma hield een na­tionale regering in onder leiding van de Nederlandse adel en met medewerking van de standen. 'Voor wet, koning en volk', was zijn leus. Een hoofdpunt vormde de gewetensvrijheid. In een tijd van blinde onverdraagzaamheid en extremis­me gaf hij getuigenis van een ongekende tolerantie. Voor de Nederlanden streefde hij naar één nieuwe protestante volkskerk naast een katholieke. Hij beleed een algemeen christendom. Hij was geen dogmatisch ingesteld mens. Zo liet hij Maurits dopen in een lutherse kerk terwijl hij zelf nog als rooms-katholiek geboekt stond (1568)." (254)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis