1584-1984. Het portret van Willem van Oranje op munten en penningen

Titel "1584-1984. Het portret van Willem van Oranje op munten en penningen", in: De beeldenaar. Munt- en penningkundig nieuws. Numismatisch maandblad voor Nederland en België, 8, 1984, pp. 41-46. ill. Literatuur.  
Auteur Beek, B.
Jaar van uitgave 1984
Citaat "De PrinsendaalderDeze munt is geslagen volgens de resolutie der Staten van Holland van 15 april en 7 mei 1583. De hierboven genoemde brief aan de overige gewesten was gedateerd op 6 mei 1583, dus de samenhang is geheel duidelijk. De nieuwe Hollandse rijksdaalder van 1583, die nu algemeen prinsendaalder genoemd wordt, had dezelfde zilverinhoud en een vergelijkbaar uiterlijk als de goede Duitse rijksdaalders volgens de rijkswetten van 1559 en 1566. Alleen het portret op de munt was dat van Willem van Oranje. Formeel was dit niet mogelijk, omdat Willem nog niet ingehuldigd was. Men liet daarom zijn naam en titels weg. De prinsendaalder behoorde dus tot de propagandamiddelen van de Staten van Holland om de andere gewesten over te halen om Oranje ook als hun Heer te erkennen.Het is echter opvallend dat de prinsendaalder ook na de dood van Oranje is aangemunt. In 1590 besluiten de Staten van Holland tot een nieuwe emissie prinsendaalders, op basis van het advies van de 'gecommitteerden op het stuk van de munt' die voorstellen om de muntmeester net als in 1583 toestemming te geven om 'wederom te munten den Rijksdaler eertijds in de jaaren 1583 en 1584 bij hem gemunt, met de figuere en borstbeeld van Sijne Princelijke Excellentie, hoogloffelijker memorie, en met de inscriptie vigi­late Deo confidentes, welke daler oostwaarts en allesints wel bekent ende gewilt is.'Koopmanschap en verering gingen hier dus sa­men, want het feit dat deze rijksdaalder in de Oostzee-landen erg gewild was, was doorslaggevend voor deze emissie." (41/2)
Trefwoorden Munt Penning Economische en Sociale Geschiedenis Beeldhouwkunst