Het Mausoleum der Oranje's te Delft

Titel Het Mausoleum der Oranje's te Delft, Delft, 1933. Dit werk verscheen eerst als academisch proefschrift [Utrecht, 1931], Delft: Technische boekhandel en drukkerij J. Waltman. Jr, 1931. 97 blz. ill. Noten. Bibliografie.
Auteur Beaufort, R.F.P.
Jaar van uitgave 1931
Citaat "Wij zien dus, dat vrijwel op alle nog te maken onkosten voor het mausoleum be­knibbeld wordt en dat de tijd, waarin de Staten met een breed gebaar opdracht gaven dat met de Keyser onderhandeld zou worden „sonder een duysent guldens ofte twee aen „te sien", voorbij is. De werkzaamheden hadden negen jaren in beslag genomen, een te lange tijd om de belangstelling van Hunne Hoog Mogende op dezelfde spanning te hou­den. Men vond het nu welletjes en verlangde naar de voltooiing van het monument. Blijk­baar toonden zich de erfgenamen van de Keyser wat te inhalig bij het opmaken van hunne vorderingen, waaruit het laten taxeeren van de buitenwerken verklaard zou kunnen worden. Na onderhandelingen tusschen hen en de heeren van Santen en Joachimi, is de quaestie den 12en April 1623 eindelijk geregeld, In plaats van de 9764 pond die de erf­genamen eischten, krijgen zij F 6500, alles inbegrepen. Aan Pieter de Keyser wordt voor het plaveisel f 680 uitbetaald, welk bedrag door de taxateurs was vastgesteld .Het monument was nu eindelijk voltooid. Gekost had het f 34000, een voor dien tijd vrij hoog bedrag. (17)
Trefwoorden Graftombe Mausoleum Beeldhouwkunst