Nationale traditie" in: De Sociaal-Democraat. Weekblad van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland

Titel "Nationale traditie" in: De Sociaal-Democraat. Weekblad van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland, jrg 2, nr 12, 17 december 1932, p. 2-3.  
Auteur Bartstra, J.S.
Jaar van uitgave 1932
Citaat "De secretaris der redactie van „De Sociaal-Democraat" schrijft mij : „dat de vraag, welke de houding van onze partij en van de leden individueel tegenover de herdenking behoort te wezen, spoedig een brandend vraagstuk zal zijn." Is die kwestie werkelijk zoo moeilijk te beantwoorden? En zullen de bijdragen die daarover in deze kolommen zullen verschijnen werkelijk zoo verschillend van opvatting wezen? Me dunkt, dat het antwoord op de vraag heel eenvoudig is, n.l. dat de partij als zoodanig zich van de herdenking niets zal aantrekken, maar dat zij de leden vrij laat in dezen te doen wat hun goed dunkt. Onze partij is niet opgericht met het doel nationale herdenkingsfeesten te vieren. Ook zou ik het mij uitstekend kunnen begrijpen, als menigeen onzer, onder de bestaande politieke en sociale omstandigheden, bezwaar zou hebben om aan de herdenking mee te werken, ook al zou hij historisch en nationaal gevoel genoeg bezitten om het redelijke van deze nationale feesten in te zien." (2/3)
Trefwoorden Herdenking 1933 socialisme Algemene en Politieke Geschiedenis