Willem van Nassau. Treurspel

Titel Willem van Nassau. Treurspel, gevolgd naar het Fransche van Arnault, door A.L. Barbaz, Amsterdam: J.C. van Kesteren, 1826. XVII, 88 blz.  
Auteur Barbaz, A.L.
Jaar van uitgave 1826
Citaat "Men betreurt dat er in dit kort en bondig opstel niet één éénig woord van lofspraak, veel min van vleijery, omtrent den prins is gebezigd; juist het tegendeel van de opdragten, in vaerzen of in proza, waarin de grooten, de aanzienlyken dezer waereld, byster worden opgehemeld; het is hier een mensch die spreekt tot eenen mensch, deze moge dan prins of burger zyn. En ondertusschen, kan er wel schooner lof aan aan den held van Quatre- Bras toegericht worden, dan de betuiging dat hy altoos gewenscht heeft naar Willem den Eersten te gelyken?" (XIV)
Trefwoorden Treurspel Literair Literatuur, Toneel, Muziek, overige Kunsten toneel