De weg tot De Zwijger

Titel "De weg tot De Zwijger", in: Tijd en Taak. Religieus-Socialistisch Weekblad, jrg 31 van De Blijde Wereld, zaterdag 22 April 1933, p. 1.  
Auteur Banning, W.A.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Wij socialisten die in dit opzicht het Marxisme afwijzen, zien het socialisme niet als het einde, veelmeer als de voleinding der nationale gemeenschap. Voorwaarde daarvoor is de opheffing der klassetegen­stellingen, is de aanvaarding van een kul­tuurgemeenschap waaraan allen door hun arbeid deel hebben, is een taak in heden en toekomst door scheppende kracht van de volksmassa gedragen. De weg tot De Zwijger — verstaan als simbool der natio­nale eenheid — gaat door het socialisme, d.i. door de opheffing van het proletariaat tot gelijkberechtiging, d.i. door de komst van de klasseloze maatschappij." (1)
Trefwoorden Herdenking 1933 Algemene en Politieke Geschiedenis