De Zwijger's geboortedag. Willem de Zwijger

Titel "De Zwijger's geboortedag. Willem de Zwijger, en wij, socialisten" in: De Sociaal-Democraat. Weekblad van de sociaal-democratische arbeiderspartij in Nederland, jrg 2, nr 13, 24 december 1932, p. 4.  
Auteur Banning, W.A.
Jaar van uitgave 1932
Citaat "Wat ons samenbindt tot volksgemeenschap zijn niet alleen het grote verleden, maar ook de konkrete taak in het heden, gericht naar een grote toekomst. Volkskracht wordt slechts vrij­gemaakt door taak, wil, geloof. Willem van Oranje was de grote leider in de bevrijdings­strijd van het volk, hij wees een grote moge­likheid, hij wist dat grote mogelikheden slechts nabij komen door leed en strijd, hij gaf eigen leven. Wij socialisten, willen op onze wijze volkskracht vrij maken voor een grote toekomst: de bevrijding der volkeren van militarisme en kapitalisme.Konklusies?Men zal ons wel niet vragen om mee te doen aan de herdenking van de grote Zwijger. Deed men het, dan zou ik zeggen: meedoen op Onze motieven, die ik boven omschreef. Zor­gen, dat de „erfgenamen" de leugen niet versterken, dat de taak van heden en toekomst het volle licht krijgt, dat volksgemeenschap mee inhoudt: socialisme. Maar men zal ons wel niet vragen. En dan is het goed, dat wij zèlf spreken." (4)
Trefwoorden Herdenking socialisme (1933) Algemene en Politieke Geschiedenis