Oranje

Titel "Oranje, Marnix en de Gentse Pacificatie (1576)", in Opstand en Pacificatie in de Lage Landen. Bijdrage tot de studie van de Pacificatie van Gent. Verslagboek van het Tweedaags Colloquium bij de vierhonderdste verjaring van de Pacificatie van Gent, Gent: Snoeck-Ducaju en Zoon en Nigh & Van Ditmar, 1976, pp. 136-147. ill. Noten.  
Auteur Baelde, M.
Jaar van uitgave 1976
Citaat "Samenvattend kan men stellen dat Willem van Oranje tot in 1566 nog grotendeels een traditionele adellijk-Bourgondische machtsconceptie voor ogen hield maar dat hij, mede met de hulp van Marnix, in de jaren na 1566, ijverde voor meer revolutionaire doeleinden. De "dienst" aan de koning van Spanje werd meer en meer vervangen door de opbouw van een eigen "vorstelijke" positie. In 1572 werd een dergelijke basis gelegd in Holland en Zeeland. In 1576 waren de kansen zeer gunstig voor het vestigen van een "Oranjegezag" over een zeer groot deel van de Nederlanden."(143).
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Pacificatie van Gent