Histoire de Guillaume de Nassau

Titel Histoire de Guillaume de Nassau, Prince d'Orange, Fondateur de la République des Provinces-Unies des Pays-Bas. Avec des Notes politiques, historiques & critiques. Par M. Amelot de la Houssaye. Tome Premier. A Londres. Aux dépens de la Compagnie. M. DCC. LIV. xxxvj, 310 blz. Noten. (Eerste deel van: Histoire de Guillaume de Nassau et Philippe Guillaume, 2 dln, London, 1754.)   
Auteur Aubery du Maurier, Louis
Jaar van uitgave 1754
Citaat Op pp. 67-68 vindt men hetzelfde citaat als bij Mémoires, p. 47. Zie aldaar. Het is hetzelfde werk als het gedeelte over Oranje van de Mémoires, zij het dat de spelling verschillend is en de noten bij deze uitgave voor een groot deel niet corresponderen met de kanttekeningen van de Mémoires.
Opmerking(en) "Dit merkwaardige boekje is echter niet van Amelot, die alleen verantwoordelijk is voor de „notes" van weinig belang, die hij eraan toevoegde. Het is van de bekende staatsman en letterkundige Louis Aubéry du Maurier (1610—'87), zoon van de ambassadeur van Frankrijk bij de Republiek Benjamin Aubéry du Maurier, die van 1613 tot 1624 als zodanig hier vertoefde. Louis Aubéry is ook de bewerker van de Mémoires pour servir à l'histoire de la Hollande (Paris, 1687 en 1711), die van zoveel belang zijn voor de geschiedenis van de ambassade van zijn vader. Zijn eigen boekje, dat, behalve de in de titel genoemde biografieën, in het tweede deel ook die van Maurits en Frederik Hendrik, van Oldenbarnevelt, Aerssens en De Groot omvat, is begonnen in de eerste tijd van Frederik Hendrik en voortgezet in den tijd tot na 1672) (door Amelot?), nog tot na 1688. Het is voor een zeer groot deel ontleend, dikwijls letterlijk, aan De la Pise en heeft de pretentie niet te zijn een „panégyrique", zoals „la plupart des Histoires" maar een werk van ernstige studie en „loisir" op het buitengoed, waarheen de schrijver zich na staatkundige werk­zaamheid aan het hof van Anne d'Autriche, moeder van Lodewijk XIV, en na grote reizen buitenslands omstreeks 1648 had teruggetrokken. Het eerste deel is geheel een biografie van prins Willem, waarin hij gebruik maakt van enkele mededelingen, die zijn vader aan het hof van prins Maurits had opgevangen." (Blok, Willem de Eerste, II, pp. 238-9)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis
Web links http://www.bsb-muenchen-digital.de/~web/web1027/bsb10272610/images/index.html?digID=bsb10272610&pimage=5&v=100&nav=0&l=de