Prins Willem verzoekt de Staten van Utrecht bedacht te zijn op middelen ter bestrijding der Spanjaarden 1581

Titel "Prins Willem verzoekt de Staten van Utrecht bedacht te zijn op middelen ter bestrijding der Spanjaarden 1581", in: Kronijk van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht, Utrecht: Kemink en Zoon, IV, 1848, pp. 112-119. Online*  
Auteur Asch van Wijk, A.M.C.
Jaar van uitgave 1848
Citaat "De heer van Asch van Wijck draagt aan de leden voor een brief van Prins Willem I, in de maand Februarij 1581 uit Delft geschreven aan de staten van Utrecht, waarbij hij hen herinnert aan den reeds sedert September van het vorige jaar gegeven raad tot het nemen van maatregelen, ten einde den vijand met goed gevolg te kunnen bestrijden - met verzoek, daarmede niet langer te dralen, uit vrees van anders onverhoeds en onvoorbereid te worden overvallen. Uit den inhoud van den brief blijkt, dat deze draling der staten hem ook in dit opzigt grieft, omdat het volk die op hem steeds het oog als zijn redder gevestigd houdt, hem geheel onverdiend wegens die draling aan ontallicke calumnien ende lasteringen blootstelt." (112)Brief 20 febr. 1581: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10004Brief 15 febr. 1581: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10002Brief 17 febr. 1581: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10032Brief 27 april 1581: http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/WVO/brief/10015
Opmerking(en) De eerste brief door Asch van Wijck op ? febr. gesteld, is door bewerker ING gedateerd op 20-2-1581. Ook vindt men in deze bijdrage nog enkele brieven afkomstig uit de verzameling van afschriften van J.J. Dodt, waaruit blijkt dat Oranje tegenwerking ondervond van de Staten van Utrecht. (115-119)
Trefwoorden Oranje Staten Utrecht Algemene en Politieke Geschiedenis Militaire Geschiedenis
Web links http://books.google.nl/books?id=KKDNAAAAMAAJ&dq=1848+%22Kronijk+van+het+Historisch+Genootschap+gevestigd+te+Utrecht%22&printsec=frontcover&source=bl&ots=7j-I8T6Vvq&sig=bvLtB2cD0yXpJQi_-H72c1ILHE4&hl=nl&ei=aPKWSqPVOYPS-Qb-0-HDCQ&sa=X&oi=book_result&ct=resu