Apologie van Willem van Oranje. Hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar 1580-1980. Tielt: Lannoo /Amsterdam

Titel Apologie van Willem van Oranje. Hertaling en evaluatie na vierhonderd jaar 1580-1980. Tielt: Lannoo /Amsterdam, 1980. Hertaling van J.E. Verlaan, pp. 99-151, met aantekeningen van A. Alberts, pp. 152-160. 160 blz. ill.  
Auteur Verlaan, J.E.
Jaar van uitgave 1980
Citaat "U weet dat ik geen behagen schep in lasteren en pochen. Nu ik tegen wil en dank genoodzaakt ben of 't een of 't ander te doen, zult U dat moeten toeschrijven aan de noodsituatie, waarin de vijanden mij heb­ben gedwongen. Ik zal dan ook alleen de onbeschaamdheid en het onbetamelijk optreden van de vijand aan de kaak stellen. Deze heeft mij vals beschuldigd van ondankbaarheid en ontrouw jegens mijn leenheer. Ik word genoemd een ketter, hypocriet gelijk Judas en Cain, de grootste oproerkraaier van het land, rebel, vreemdeling, vijand van de mensheid, de algemene pest voor het christendom, schurk en verrader. Bovendien ben ik als een beest aan moordenaars overgeleverd; immers, de vijand heeft een premie uitgeloofd aan degene die mij om het leven zal brengen. Daarom laat ik aan U het oordeel over de vraag of ik mij van deze blaam kan zuiveren zonder mijzelf te loven of anderen te laken.Ik ben ervan overtuigd dat mijn zaak rechtmatig is, dat ik tegenover U getrouw en oprecht gehandeld heb en dat U redelijk en oprecht bent; voorts ben ik er zeker van dat U volledig bekend bent met de voorgeschiedenis. Ik vraag dan ook niets anders van U dan dat U mijn visie op deze kwestie zult onderschrijven en dat U in het belang van Uw veiligheid, vrede en welzijn die maatregelen zullen nemen waartoe U gehouden bent en dat U, aldus handelende, het vertrouwen dat het gewone volk in Uw wijsheid en oprechtheid stelt, niet zult beschamen. Dit verzoek doe ik U in alle ernst en ik wijs daarbij op de eed en plicht waardoor U aan God en vaderland gebonden bent. Ik heb mij in tegenstelling tot de vijand steeds oprecht en trouw ingezet voor het behoud van Uw rechten, privileges en vrijheden. Alleen aan U voel ik mij door de eed verbonden en alleen U kunt mijn daden prijzen of afkeuren; daarom zou het voor mij een grote voldoening zijn als U Uw instemming betuigt met wat ik ten dienste van het welzijn van het land heb gedaan. Eveneens zal het een genoegen zijn als andere naties ook naar eigen inzicht een redelijke, rechtvaardige en onbevooroordeelde visie geven." (101/2) [64]
Opmerking(en) Zie ook oorspronkelijke tekst onder Pamflet K. 0557.
Trefwoorden apologie Algemene en Politieke Geschiedenis
Web links http://www.theologienet.nl/documenten/Oranje%20Prins%20Willem%20%20Apologie.pdf