Prins Willem I van Oranje en zijn tijd

Titel "Prins Willem I van Oranje en zijn tijd", in Idem, Historische Opstellen, Zutphen: W.J. Thieme & Cie, MCMXXVII, pp. 1-45. Literatuur. 
Auteur Antheunissen, W.
Jaar van uitgave 1927
Citaat "De politiek van Willem I, eerst als leider der gewesten Holland en Zeeland, daarna als leider der Generale Unie, ten slotte bij het weer zelfstandig optreden der Noordelijke Unie, draagt hetzelfde karakter: het is steeds de politiek van een verdraagzaam staatsman.Zoo wel ten aanzien van zijne binnen- als van zijne buitenlandsche politiek heeft de historie den Prins in het gelijk gesteld. Immers, blijkt in de Nederlandsche geschiedenis niet herhaaldelijk, dat de sterke decentralisatie de voornaamste fout was in de staatsorganisatie der Republiek? En wat zijne Fransche politiek betreft, zoolang Spanje en Frankrijk elkander in Europa den voorrang betwisten, zien wij de Statenregeering, zelf nog in oorlog met Spanje, eerst tijdens Oldenbarnevelt, later onder Frederik Hendrik samengaan met Frankrijk. En zelfs na den vrede der Pyreneeën zien wij Jan de Witt, het hoofd der Staatsgezinde partij, op grond van de toenmalige Europeesche verhoudingen de Fransche politiek der Oranje's voortzetten." (55)
Trefwoorden Algemene en Politieke Geschiedenis Pro Frankrijk