Prins Willem I. Met gedichtjes. Den Haag: Gebr. Belinfante

Titel Prins Willem I. Met gedichtjes. Den Haag: Gebr. Belinfante, [1876]. 13 blz. ill. 
Auteur Andriessen, P.
Jaar van uitgave 1876
Citaat "Wat de koning dan ook deed,Om ons Neerland te onderdrukken,Zoo lang als Oranje bleef,Wou hem dat toch niet gelukken.Hij zond Alva naar ons land,Om het Volk hier te kastijdenVoor den woesten beeldenstorm,Wel een schande voor die tijden. -Willem, van zijn ambt ontzetEn beroofd van al zijn goedren,Trok nu naar den Dillenburg,Hield daar raad met zijne broedren.Hij verkocht zijn zilverwerk,Om er troepen voor te werven,En besloot, voor NederlandTe overwinnen of te sterven.Met zijn broedren ziet gij hemVan den Dillenburg vertrekken,Hopend, in het volk de zuchtVoor de vrijheid op te wekken." (III)
Opmerking(en) Zes gedichten bij de prenten.XXZKBMicro
Trefwoorden literair poezie