Willem van Oranje als patiënt

Titel "Willem van Oranje als patiënt", in: Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde, jrg 77, II, 1933, pp. 2041-2045.
Auteur Andel, M.A.
Jaar van uitgave 1933
Citaat "Den indruk van de constitutie of den staat van gezondheid van den prins kunnen deze vluchtige schetsen van enkele toevallige ziektegevallen, die uitsluitend van infecties of gewelddadig in­grijpen afhankelijk zijn, niet geven. Zien we af van enkele onmis­kenbare teekenen van een wat vervroegden ouderdom, op de latere portretten van den prins merkbaar en door zijn lotgevallen volkomen te verklaren, dan mogen wij aannemen, dat de kogel van GERARDS iemand heeft getroffen, die bevrijd was gebleven van de chronische of constitutioneele ziekten, die zich op zijn leeftijd openbaren en dat de Vereenigde Provinciën ontijdig beroofd zijn van het beleid en de toewijding van den grondlegger van haar zelfstandig volks­bestaan."
Trefwoorden Medisch WET