Rede bij de plegtige onthulling van het standbeeld van Prins Willem den Eersten op 17 november 1845 te 's-Gravenhage in de groote zaal van het Paleis in het Noordeinde

Titel Rede bij de plegtige onthulling van het standbeeld van Prins Willem den Eersten op 17 november 1845 te 's-Gravenhage in de groote zaal van het Paleis in het Noordeinde, Leeuwarden: G.T.N. Suringar, 1845. 23 blz.
Auteur Amorie van der Hoeven, A.
Jaar van uitgave 1845
Citaat "Er is een volk, dat den grond, waarop het woont, aan de zee ontweldigd, en bij zijn land ook zijn volksbestaan zich-zelf geschapen heeft. Met een grootmoedigen Bevrijder aan de spitse, bestond het den wanhopigen vrijheidskamp tegen den magtigsten der Koningen, in wiens gebied de zon nooit onderging. En door het schrander beleid van dien heldhaftigen Redder zag het uit zijne moerassen een jeugdigen staat verrijzen, die, klein en nietig in de rij der Staten, nogthans aan Europa de wet stelde, en de wereld met verbaasdheid sloeg. Dat volk is het volk van Nederland, die held was Willem van Oranje." (5)
Trefwoorden Onthulling standbeeld 1845 Algemene en Politieke Geschiedenis